Zelena karta ne mora više biti – zelena! - Dosi.HR
Loading…
phone

+385 (1) 2381 005

Nazovi nas.

phone

+385 (91) 133 33 99

Javi nam se Whatsappom

phone

Grada Vukovara 237D

10 000 Zagreb, Hrvatska

Registriraj se

Već si korisnik?

Zelena karta ne mora više biti – zelena!

U Hrvatskoj će od 1.7.2020. vrijediti i zelena karta otisnuta na bijelom papiru.

Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) donio je odluku o izdavanju međunarodne karte osiguranja od automobilske odgovornosti (zelene karte osiguranja) na bijelom papiru. Ova odluka temelji se na odluci Council of Bureaux, međunarodnog tijela koje upravlja Sustavom zelene karte, a koje je donijelo odluku kojom ovlašćuje nacionalne Urede za osiguranje u 48 država članica da na dobrovoljnoj osnovi donesu odluku za svoja tržišta o izdavanju zelena karte na bijelom papiru.

Zelena karta osiguranja je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje nacionalni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju valjanog osiguranja od automobilske odgovornosti na području država članica Sustava zelene karte osiguranja. Ona je dokaz da će eventualno nastala šteta koja je prouzročena osiguranim vozilom biti nadoknađena. Posjedovanje zelene karte osiguranja nije obavezno za ulazak na područje država članica Europske unije te Andore, Makedonije, Srbije i Švicarske jer prema međunarodnim sporazumima hrvatska registracijska pločica zamjenjuje zelenu kartu odnosno služi kao dokaz osiguranja. Međutim, zelena karta osiguranja (zelena ili bijela) korisna je u slučaju prometne nesreće koju vozač skrivi u inozemstvu jer je kopiju potrebno predati prometnoj policiji ili drugom sudioniku nesreće.

Države članice Sustava zelene karte osiguranja čiji su nacionalni uredi za osiguranje odlučili nastaviti tiskati zelenu kartu osiguranja na zelenom papiru mogu i dalje nastaviti s tom praksom, ali od 1. srpnja 2020. godine moraju prihvaćati zelene karte osiguranja na bijelom papiru izdane za vozila koja dolaze iz država koje su odlučile iskoristiti mogućnost izdavanja zelene karte osiguranja na bijelom papiru, pa tako i za vozila osigurana u Republici Hrvatskoj.

Uvođenjem ove promjene ne mijenja se niti postupak pri prelasku granica prema trećim državama članicama Sustava zelene karte, niti postupak kontrole valjanosti međunarodne karte osiguranja, a Hrvatski ured za osiguranje, u svojoj funkciji Ureda jamca, jednako jamči za naknadu šteta neovisno o tome je li ugovaratelju osiguranja/osiguraniku izdata međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti na zelenom papiru, kao što je to sada slučaj, ili na bijelom papiru, kao što će to biti moguće od 1. srpnja 2020. godine.

 

Ovo je još jedan u nizu projekata digitalizacije kojima je cilj da poslovi oko registracije automobila budu “bez papira”.

 

Ugovorite svoju digitalnu policu obveznog osiguranja klikom miša na dosi.hr!