Dobra Osiguranja - Dosi.HR
Loading…
phone

+385 (1) 2381 005

Nazovi nas.

phone

Grada Vukovara 237D

10 000 Zagreb, Hrvatska

Registriraj se

Već si korisnik?

PRODUŽENO JAMSTVO

UPIŠITE SVOJE PODATKE

PODACI VOZILA

OSIGURATELJNO POKRIĆE

DOPLATCI

Suglasan sam da Triglav osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb, može upotrebljavati moje osobne podatke u svrhu ponude usluga osiguranja sukladno važećim zakonskim propisima te u svrhu anketiranja i statističke obrade podataka; utvrđivanja kvalitete usluge; prilagodbe i segmentacije usluge; pretraživanja tržišta; obavještavanja o ponudi, novostima i posebnim pogodnostima; kao i za slanje promidžbenog materijala. Ovim putem dozvoljavam upotrebu kanala komunikacije kao što su, na primjer, telefon, osobna pošta, elektronska pošta te druge obavijesti na mrežnim stranicama, a u svrhu komunikacije s osiguranikom.

Izjavljujem da su svi detalji navedeni u ovom upitniku istiniti i da nisam pogrešno predstavio niti izostavio nikakav materijalni dokaz koji bi utjecao na osiguranje. Suglasan sam da ovaj upitnik, zajedno s bilo kakvim dodatnim informacijama koje sam dostavio, čini sastavni dio sklopljenog ugovora o osiguranju. Potpis ovog upitnika ne obvezuje niti jednu stranu na sklapanje ugovora o osiguranju.

Osiguratelj, ili od njega ovlaštena osoba, ima u slučaju štetnog događaja pravo provjeriti stvarno stanje pređenih kilometara i obaviti svaki drugi potreban pregled osiguranog vozila. Triglav osiguranje d.d. obvezuje se čuvati i postupati s osobnim podacima sukladno važećim pozitivno pravnim propisima te koristiti iste samo u prethodno navedene svrhe.