Dobra Osiguranja - Dosi.HR
Loading…
phone

+385 (1) 2381 005

Nazovi nas.

phone

+385 (91) 133 33 99

Javi nam se Whatsappom

phone

Grada Vukovara 237D

10 000 Zagreb, Hrvatska

Registriraj se

Već si korisnik?

POSTUPAK RJEŠAVANJA PRITUŽBI

POSTUPAK RJEŠAVANJA PRITUŽBI

Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz sklopljenih ugovora s društvom za zastupanje poslove prvenstveno će nastojati sve eventualne sporove, koji proizlaze ili su u vezi s ugovorom o posredovanju, riješiti sporazumno u mirnom postupku.

Osiguranik, ugovaratelj osiguranja i korisnik može podnijeti pritužbu na pružanje usluga odnosno izvršenja obveza društva za zastupanje u osiguranju, odnosno osobe koje za društvo za zastupanje u osiguranju obavlja poslove posredovanja, odluke društva za zastupanje u osiguranju u vezi s ugovorom ili izvršenjem ugovora, postupanja društva za zastupanje u osiguranju u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

Pritužba se podnosi:

Postupak rješavanja pritužbi:

Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz sklopljenih ugovora s društvom za zastupanje poslove prvenstveno će nastojati sve eventualne sporove, koji proizlaze ili su u vezi s ugovorom o posredovanju, riješiti sporazumno u mirnom postupku.

Osiguranik, ugovaratelj osiguranja i korisnik može podnijeti pritužbu na pružanje usluga odnosno izvršenja obveza društva za zastupanje u osiguranju, odnosno osobe koje za društvo za zastupanje u osiguranju obavlja poslove posredovanja, odluke društva za zastupanje u osiguranju u vezi s ugovorom ili izvršenjem ugovora, postupanja društva za zastupanje u osiguranju u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

Pritužba se podnosi:

Pritužba treba sadržavati:

Nakon analize i provjere navoda iz pritužbe Dosis zastupanje d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti podnositelju pritužbe najkasnije u roku od 15 dana od primitka pritužbe. Ako je pritužba podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe to izričito traži, odgovor na pritužbu može se poslati elektroničkom poštom, uz poštivanje propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na zahtjev podnositelja pritužbe Dosis zastupanje d.o.o. će obavijestiti podnositelja pritužbe o zaprimljenoj pritužbi i tijeku postupka.

Svi sporovi koji proizlaze iz poslova osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj ( Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora i dr.). Nadležno tijelo za nadzor obavljanja poslova distribucije osiguranja je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ulica Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb, www.hanfa.hr

U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.