OPĆENITA OBAVIJEST KLIJENTIMA OSIGURANJA O UVOĐENJU EURA - Dosi.HR
Loading…
phone

+385 (1) 2381 005

Nazovi nas.

phone

+385 (91) 133 33 99

Javi nam se Whatsappom

phone

Grada Vukovara 237D

10 000 Zagreb, Hrvatska

Registriraj se

Već si korisnik?

OPĆENITA OBAVIJEST KLIJENTIMA OSIGURANJA O UVOĐENJU EURA

Agencija Dosis zastupanje d.o.o. sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, objavljuje općenitu obavijest o uvođenju eura.

Od 01.01.2023. euro postaje službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

Što je dvojno iskazivanje?

Kako bi prijelaz na novu valutu bio što lakši, uvodi se dvojno iskazivanje cijena koji će se iskazivati i nakon uvođenja eura. Transakacije se obavljaju u službenoj valuti, a dvojni iskazi iznosa koji nisu u službenoj valuti informativnog su karaktera. Radi lakše prilagodbe na novu valutu najkasnije od 05.09.2022. pa do 31.12.2023., provodit će se dvojno iskazivanje novčanih iznosa proizvoda i usluga u osiguranju, poput ukupne premije na ponudama i policama, iznosa premije na računu, ukupnog iznosa naknade štete i dr.

To znači da će cijene proizvoda i usluga istovremeno biti iskazane u kunama i eurima.

Preračunavanje kuna u euro

Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.

Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr.

Fiksni tečaj iznosi 1 euro = 7,53450 kn

S obzirom da fiksni tečaj ima pet decimala, prilkom preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:

• ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena

• ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan

Ispod možete vidjeti dva primjera preračunavanja:

Iznos premije u kunama: 1000 HRK

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Iznos u euru prije zaokruživanja: 132,7228084 EUR

Iznos u euru nakon zaokruživanja: 132,72 EUR

---

Iznos premije u kunama: 3000 HRK

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Iznos u euru prije zaokruživanja: 398,1684252 EUR

Iznos u euru nakon zaokruživanja: 398,17 EUR

Nije dozvoljeno koristiti bilo koji drugi tečaj osim službenog fiksnog tečaja konverzije.

Nakon službenog uvođenja eura 1. siječnja 2023., u razdoblju od dva tjedna, u Republici Hrvatskoj će se u transakcijama gotovim novcem istodobno moći koristiti euro i kuna kao zakonska sredstva plaćanja i taj se period mogućnosti plaćanja s dvije valute naziva razdoblje dvojnog optjecaja.

Ugovori o osiguranju ostaju isti

Uvođenje eura neće utjecati na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja te neće biti potrebno raditi izmjene ili nove ugovore. Također, uvođenje eura ne daje ni jednoj ugovornoj strani pravo da raskine ili otkaže ugovor o osiguranju koji je sklopljen, osim ako nije drugačije uređeno ugovorom ili zakonskim propisom.

Nakon 1.1.2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama i sve eventualne uplate i isplate prema ugovoru će biti u eurima. Iznosi u kunama će se u eure preračunavati uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Iznimno, kod ugovora o osiguranju u euru, koji se do dana uvođenja eura preračunavao u kunsku protuvrijednost, iskazani iznosi na ugovorima ostaju i dalje u euru i nakon dana uvođenja eura.

Konverzija nema utjecaja na ugovore u eurima i drugima valutama, iznosi ostaju kako su ugovoreni.

Individualna obavijest vezana uz ugovore o osiguranju koji su ugovoreni putem agencije Dosis zastupanje d.o.o. ili našeg web shopa Dosi.hr bit će poslana klijentima na koje se odnose od svakog društva za osiguranje, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, i to najkasnije 30 dana od uvođenja eura.