Registriraj se

Već si korisnik? Prijavi se!

Mogu li produžiti policu bez obzira na osiguranje koje trenutno imam?

Bez obzira u kojoj osiguravajućoj kući ste trenutno osigurani možete odabrati bilo kojeg osiguratelja iz ponude naših partnera.

Prenosi li mi se bonus ako odaberem drugu kuću?

Da, bonus Vam se prenosi bez obzira kojeg osiguratelja odabrali. Bitno je da točno prepišete podatke s prethodne police kako bismo uspješno provjerili bonus putem servisa Hrvatskog ureda za osiguranje.

Kako dobijem policu kad kupim na Dosi.hr?

Nakon što se izvrši plaćanje primit ćete e-mail s potvrdom o provedenoj transakciji te o uspješno ugovorenoj polici osiguranja sa svim potrebnim podacima kao i Uvjetima osiguranja.

Hoću li dobiti i fizičku kopiju?

Original police osiguranja dostavit će Vam osiguravajuće društvo poštom u najkraćem mogućem roku na kućnu adresu ili alternativnu ako ste ju upisali.

Na koji način plaćam premiju osiguranja?

Premije osiguranja moguće je platiti debitnim i kreditnim karticama: Maestro, Master Card, Visa, American Express i Diners. Također možete platiti Internet bankarstvom ili općom uplatnicom. Obročno plaćanje je moguće za korisnike American Express i Diners kartica do 12 rata bez kamata.

Kako uplatiti premiju na siguran način?

Plaćanje kreditnim karticama na Dosi.hr je sigurno a više o sigurnosti plaćanja pročitajte ovdje. Ukoliko svejedno osjećate nelagodu pri pomisli unosa broja kartice na Internet, plaćanje možete obaviti putem Internet bankarstva ili općom uplatnicom u poslovnicama Hrvatske pošte, FINA-e i svih banaka.

Što je premija osiguranja?

Premija osiguranja je cijena koju ugovaratelj plaća osiguravajućoj kući za osigurane rizike. Najčešće se ugovara na godišnjoj razini.

Tko je ugovaratelj osiguranja?

Ugovaratelj osiguranja je osoba koja sklapa osiguranje s osiguravajućom kućom te je dužan plaćati premiju osiguranja. Ugovaratelj može i ne mora biti ujedno i osiguranik.

Tko je osiguranik?

Osiguranik je osoba koja je najčešće vlasnik osigurane imovine. Najvažnije, osiguranik je osoba koja ima interes zaštiti predmet osiguranja jer bi inače pretrpjela materijalni gubitak.

Što je vinkulacija?

Vinkulacija police osiguranja npr. u korist banke je ustupanje prava na isplatu vinkuliranog iznosa osigurane svote na kreditora/vjerovnika. Drugim riječima, vinkulacijom banka dobiva prednost pri isplati osigurane svote ili njezinog vinkuliranog dijela, pod uvjetom da postoji opravdani razlog kao što bi bilo postojeće dugovanje po kreditu. Banka se temeljem vinkulacije može naplatiti samo do visine duga klijenta po kreditu uz koji je vinkulacija police vezana kao instrument osiguranja naplate kredita, a preostali iznos se isplaćuje osiguraniku odnosno korisniku osiguranja.

Što je osigurani slučaj?

Osigurani slučaj je događaj nastao zbog rizika pokrivenog osiguranjem, a vidljiv je kao oštećenje predmeta osiguranja.

Što je svota osiguranja?

Svota osiguranja ili osigurana svota je iznos do kojeg osiguravajuća kuća pokriva rizik.

Što je podosiguranje?

Podosiguranje je situacija kada je osigurana svota manja od stvarne vrijednosti osiguranog predmeta. Nastaje najčešće jer ugovaratelj želi uštediti s obzirom da visina premije ovisi o visini osigurane svote. Međutim, ako dođe do oštećenja ili uništenja predmeta osiguranja, isplaćena odšteta neće biti dovoljna za podmirenje nastalog materijalnog troška. Tj. ako se predmet uništi bit će isplaćena osigurana svota koja je manja od vrijednosti predmeta, a ako se predmet ošteti biti će isplaćen razmjerni dio odštete.

Što je nadosiguranje?

Nadosiguranje nastaje kada ugovaratelj prijavi veću vrijednost predmeta osiguranja od njegove stvarne vrijednosti uslijed čega je veća i svota osiguranja. S obzirom da svrha osiguranja nije špekulacija nego podmirenje stvarne štete, nadosiguranje zakonski nije dopušteno.

Što je franšiza?

Franšiza ili samopridržaj je sudjelovanje osiguranika u naknadi štete ukoliko je dogovorena ugovorom o osiguranju. Dokazano je da su osiguranici puno oprezniji ako sudjeluju u šteti pa osiguravajuće kuće kroz franšizu potiču osiguranike da paze da im se šteta ne dogodi.

Što je skadenca?

Skadenca je datum dospijeća obnove police odnosno istek tekuće godine osiguranja.

Što je karenca?

Karenca je period na početku ugovorenog trajanja osiguranja u kojem osiguravajuća kuća nije obvezna isplatiti štetu. Period može varirati od osiguravatelja do osiguravatelja i ovisno o vrsti osiguranja.

Što je matični broj osigurane osobe?

Matični broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju – jedinstveni broj svake osobe koja posjeduje obvezno osiguranje. Dodjeljuje ga Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Na zdravstvenoj iskaznici se nalazi u drugom redu, iza godine rođenja. Ukoliko Vaša iskaznica nema tiskan matični broj, potrebno ga je zatražiti u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.